Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Bản tự kiểm điểm của đảng viên CSVN Đỗ Xuân Thọ

Bản tự kiểm điểm của đảng viên CSVN Đỗ Xuân Thọ

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

 

Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau khi đọc xong thông báo số 02/TB-CBCH ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chi bộ Cầu Hầm tôi xin tŕnh bầy một số ư kiến sau đây:

Chi bộ khẳng định rằng những ư kiến và quan điểm của tôi trong lá thư gửi BCH TƯ ĐCSVN và cuộc trả lời phỏng vấn của tôi với đài RFA là trái với tư tưởng Mác-Lênin, trái với cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Tuy nhiên tôi thấy rằng toàn bộ TƯ ĐCSVN đă phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng  khi cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, tôn vinh những nhà Tư sản.cho các lễ hội dân tộc mê tín dị đoan phát triển v.v…sao không đem ra kỷ luật trước đă

Thôi mà, với tất cả sự chân thành, tôi khuyên các đồng chí hăy nh́n thẳng vào sự thật và nhận ra những điều tôi viết trong thư là đúng. Nếu bắt tôi kiểm điểm, tôi sẽ dễ dàng chứng minh TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  là những tên PHẢN BỘI lại CN Mác-Lênin  c̣n tệ hại hơn Khơ-rút-xôp ở Liên xô cũ…

Thật sự đă đến lúc cần thay con ngựa, già ốm yêu , bệnh tật- CN Mác-Lênin bằng một con rồng hùng mạnh có khả năng quy tụ tất cả sức mạnh của con cháu vua Hùng đó là CN Dân tộc rồi các đồng chí ạ…. chí ạ…. chí ạ….

Thọ lại khóc rồi v́ những người đồng đội xưa đang bắn vào nhau…..

 

                      Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010

                                     Người viết

                                 Đỗ Xuân Thọ

 


<< trở về đầu trang >>
free counters >